Pomsat Kongresi

Kongre Organizasyonu - 2017

Türk Pompa ve Vana Sanayiine hizmet eden, pompa ve vana konstrüksiyonu veya imalatında çalışan gerçek şahısları ve iş adamlarını bir araya getirerek, sektörün her alanındaki sorunlarına ortak çözümler aramak, bu yolda dayanışmayı sağlamak, üretimde kalite ve verimliliğin artırılması, dış Pazar rekabetinin sağlanması için ortak girişimlerde bulunmak derneğin amacıdır.